<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1254"%> <% Dim adoCon Set adoCon=Server.CreateObject("ADODB.Connection") adoCon.open "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; Data Source="&Server.MapPath("db.mdb") Set urunlers=Server.createobject("ADODB.Recordset") urunlers.open "select * from mudanya order by id desc",adoCon,1,3 %> Erdoğan İnşaat Mudanya

Mudanya / Bursa / Türkiye

Mudanya, Marmara Denizi kıyısında Bursa iline bağlı 77.461 nüfuslu ilçedir. İlçede dış turizmin yanında, özellikle başta Bursa olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelenlerin oluşturduğu günübirlik yerli turizm faaliyetleri yoğun olarak yaşanmaktadır. Bunun yanında kendi yazlık evlerinde kalanların sayısı da hayli fazladır.

İlçeye bağlı Güzelyalı semtinde yer alan modern terminalden ve Mudanya iskelesinden, hızlı feribot aracılığıyla İstanbul'a 75 dakikada ulaşmak mümkün olmaktadır.

1893 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre, Mudanya'da yaşayan kişi sayısı 16.683 kişiydi. Bunların büyük çoğunluğu (%71) Rumlardan oluşmaktaydı (11.757 kişi). Mudanya'daki Türk nüfusu ise 4.891 kişiydi (%29). Rum nüfus 1924 mübadelesinden sonra Yunanistan'a göçmüş, Halkidiki Yarımadası’nda Nea Moudania (Yeni Mudanya) yerleşimini kurmuştur.

SAYFA BAŞI